Dobrze napisany podręcznik

Podręczniki – blog

W jaki sposób napisany podręcznik będzie się podobał uczniom?

anna 25 lutego 2021

Prawidłowy projekt graficzny podręcznika jest jednym z kluczowych czynników wpływających na jego popularność wśród uczniów. Zwykle uważa się, że podręczniki z www.taniaksiazka.pl to po prostu książki, które dzieci stosują w szkole. Ta metoda, choć poprawna, zawiera tylko połowę prawdy. Aby omówić jego przydatność, musimy rozważyć więcej spraw.

Podręcznik – co to właściwie jest?

Podręcznik jest zawsze spójną i uporządkowaną treścią, w której przedmioty z pewnego obszaru (takie jak matematyka, geografia czy historia) są przedstawione w sposób, który odpowiada konkretnym chęciom i funkcjom. Obserwując je, możemy uznać, że podręczniki to bezsprzecznie skomplikowane i konkretne wyposażenie każdej szkoły i systemu edukacji.

Podręcznik jako ewentualne rozszerzenie danego programu nauczania

Podstawa programowa opracowana przez odpowiednie władze państwowe jest zazwyczaj dokumentem, który określa, czego nasza młodzież będzie się uczyć na lekcjach. Dzięki tym zapisom nauczyciele wiedzą dokładnie, jaki będzie ich cel. Równocześnie w podstawie znajduje się miejsce na osiągnięcie tego celu. Podręcznik to tak naprawdę instrument, który informuje, jak uczyć się podstawy programowej, aby mieć pewność i ułatwić osiągnięcie poszczególnych celów. Z tego powodu wszystkie podręczniki posiadają “atest”, co oznacza, że podręcznik w rzeczywistości spełnia te cele, które będą właściwe pod względem merytorycznym i pedagogicznym danego okresu nauczania.

W jaki sposób podręcznik może pomóc nauczycielowi?

Podręcznik pokazuje dokładnie, w jaki sposób uczyć i czego uczyć. Nazywa się to myśleniem o nauczaniu dostarczonego tematu, czyli określa kolejność wszystkich nauczanych zagadnień, ich szczególny porządek, relacje między nimi. Droga do tego musi być jasna i jednoznaczna. Ponadto, podręcznik wskazuje, które metody mogą najlepiej pomóc uczniowi zrozumieć i zapamiętać dane z przedmiotu.

W jaki sposób ten podręcznik ułatwia naukę uczniowi?

Dzięki wytrwałemu stosowaniu określonych zasad i najlepszych procedur instruktażowych podręcznik zawiera elementy ułatwiające naukę. Kolejność i sposób prezentacji wszystkich treści w podręczniku odzwierciedlają etapy kształcenia. Niewątpliwie, można tu znaleźć rozgrzewki, które pomagają uczniom przypomnieć sobie dane potrzebne do zrozumienia nowego tematu, wyjaśnić większość z tych punktów, ćwiczyć, aby być w stanie wzmocnić nowe rozumienie, a pod koniec każdej sesji przejrzeć jedną z najbardziej krytycznych informacji.

 

>>>

Jak wybierać podręczniki szkolne?

anna 16 lutego 2021

Wybór publikacji na trzy kolejne lata nie zawsze będzie łatwy i wymaga sporej odpowiedzialności. Oprócz dość dużych wymagań, na przykład zasadniczo wysokiej doskonałości i estetyki, należy również zwrócić uwagę na trwałość, jakiej podręczniki (https://www.taniaksiazka.pl/tanie-podreczniki-szkolne-na-rok-2020-2021-ksiegarnia-internetowa-a-562.html) szkolne potrzebują. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę cenę, aby po prostu nie była nazbyt duża.

Funkcje podręczników w procesie dydaktycznym

Podręcznik, a także materiały towarzyszące, mogą odgrywać rolę w procesie dydaktycznym w wielu obszarach aktywności ucznia. W efekcie pełnią one funkcje informacyjne, dotyczące obszaru studiowania, kształtowania umiejętności, doskonalenia i samokształcenia, motywowania w obrębie własnej społeczności związanej z wewnętrznymi odczuciami i zachowaniami. Dobre podręczniki szkolne to takie, które obejmują wszystkie te funkcje na znaczącym poziomie.

Dlaczego tak liczy się wartość merytoryczna podręcznika?

Przy wyborze podręcznika musimy kierować się techniką doboru tekstów. Nagromadzenie tekstów literackich może po prostu skutecznie zniechęcić uczniów do nauki, dlatego ważne jest, aby elementy składowe powieści, opowiadania były proste. Nigdy nie należy lekceważyć innych elementów edukacyjnych, takich jak intrygujące reprodukcje, odniesienia do filmów i audio.

Podręcznik jako pomoc w samodzielnej pracy

Podręcznik jest jednym z narzędzi, które mogą pomóc uczniowi w płynnym posługiwaniu się językiem ojczystym. Ćwiczenia i instrukcje muszą być ciekawe, nietypowe i trudne. Po prostu w następnej kolejności uczeń będzie się nimi zajmował chętnie i otwarcie. Powinny się one różnić w zależności od stopnia skomplikowania, z widocznymi i dobrze określonymi sugestiami. Aby podręcznik spełniał swoją rolę, powinien nie tylko przekazywać główne treści w różny, logiczny i regularny sposób, ale także:

  • inspirować,
  • wzmacniać,
  • zachęcać uczniów do własnych odpowiedzi na różne pytania.

Używajmy podręczników, które są ukierunkowane na komunikację. Doceniajmy szczególnie szybkie, przykładowe dialogi nagrane w jakikolwiek angażujący i zazwyczaj zabawny sposób, ponieważ są one również dobrze lubianą formą pomocy dydaktycznej.

Jaka jest struktura dobrego podręcznika?

Doskonała publikacja powinna być komunikatywna, a więc uporządkowana i logiczna na ogół w większości warstw: treść, struktura, ilustracje, z jednej strony uwzględniająca najnowsze osiągnięcia dydaktyczne i metodyczne w danym przedmiocie, a jednocześnie nie naruszająca tradycji szkolnych.

 

>>>

Podręcznik – czym się odznaczają te najlepsze?

anna 5 lutego 2021

Właściwy projekt graficzny podręcznika jest jednym z głównych czynników wpływających na proces nauczania. W powszechnej opinii podręczniki to jedynie publikacje, z których młodzież korzysta w szkole. Takie podejście, choć słuszne, zawiera tylko niewielki wycinek prawdy. Niemniej jednak, muszą być one odpowiednio skomponowane, aby dobrze służyć.

Czego konkretnie potrzebuje uczeń od każdego podręcznika?

Podręcznik można określić jako spójną i uporządkowaną strukturę treści, dzięki której tematy związane z daną wiedzą (np. arytmetyką, geografią czy historią) są przedstawione w sposób spełniający określone wymagania i funkcje. Ich znajomość może pomóc nam zrozumieć, że książka będzie miała dowolnie złożone i konkretne zastosowanie.

W jaki sposób dobre podręczniki ułatwiają naukę?

Dzięki konsekwentnemu wdrażaniu koncepcji i dodatkowo najlepszych strategii nauczania, podręczniki zawierają elementy, które mogą ułatwić uczniom doskonalenie się. Jest to wzmocnione przez podział na klasy i działy, w których konkretna kolejność i sposób prezentacji wszystkich treści odzwierciedlają poziomy edukacyjne. W najnowszych podręcznikach dodano więc system, który pomaga uczniowi odzyskać dane potrzebne do zrozumienia odświeżonego tematu, wyjaśnienia tego typu zagadnień, przećwiczenia, a także scalenia nowych informacji. Odpowiedni układ treści i dobór najlepszej dla dzieci formy (treści objaśniające wymagają innej struktury niż treści podsumowujące) zwiększa szanse przyswojenia przez ucznia zawartych w nich informacji.

Dlaczego forma podręcznika jest tak specyficzna?


Głównym zagadnieniem w książce jest uzyskanie idealnej formy dla treści, które muszą być przedstawione w sposób wspomagający zrozumienie i dodatkowo zapamiętanie, co jest istotą procesu edukacyjnego. Nie jest to łatwe, ponieważ znaczenie tego wsparcia zależy od kilku elementów. Trzeba mieć sposób przedstawienia trudności, który najlepiej pomoże ją zrozumieć. Różne odmiany dotyczące problemów, np. różne formy jak opis, tabela czy może zdjęcie. Jeśli zbyt wiele szczegółów znajdzie się w publikacji, uczeń zazwyczaj nie jest w stanie sobie z nimi poradzić. Sposób ujęcia tego zagadnienia musi być jednoznaczny, poszczególne badania z zakresu chemii i biologii czy fizyki nie mogą być sztuką dotyczącą interpretacji. Podręcznik musi też jasno wskazywać, co jest ważne, a co skuteczne. Doskonała publikacja przyciąga uwagę do istotnych treści.

 

>>>